NGÀY TỔNG KẾT

Mới ngày nào tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu.Thời gian thắm thoắt thoi đưa,thấp thoáng những cánh phượng đỏ rực cả góc trời và rộn rã âm thanh của tiếng ve gọi hè. Đó là tín hiệu 1 năm học đã kết thúc. Hôm nay 31/5/2016, được sự chỉ đạo của PGD huyện Điện Biên Đông  tập thể 3 trường. Trường PTDTBTTH Phì Nhừ, trường THCS Phì Nhừ và trường Mầm Non Phì Nhừ đã cùng tổ chức lễ tổng kết cho các em học sinh của ba trường. Với sự tham gia đông đủ cán bộ giáo viên ba trường cùng với những khách mời và phụ huynh học sinh của ba trường lễ tổng kết đã thành công rực rỡ. 

NGÀY TỔNG KẾT
Mới ngày nào tiếng trống trường rộn rã vang lên báo hiệu một năm học mới bắt đầu.Thời gian thắm thoắt thoi đưa,thấp thoáng những cánh phượng đỏ rực cả góc trời và rộn rã âm thanh của tiếng ve gọi hè. Đó là tín hiệu 1 năm học đã kết thúc. Hôm nay 31/5/2016, được sự chỉ đạo của PGD huyện Điện Biên Đông  tập thể 3 trường. Trường PTDTBTTH Phì Nhừ, trường THCS Phì Nhừ và trường Mầm Non Phì Nhừ đã cùng tổ chức lễ tổng kết cho các em học sinh của ba trường. Với sự tham gia đông đủ cán bộ giáo viên ba trường cùng với những khách mời và phụ huynh học sinh của ba trường lễ tổng kết đã thành công rực rỡ. 
Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ :