SỬ DỤNG CÂY TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO HS DÂN TỘC THIỂU SỐ

Muốn có vốn từ phong phú phải biết tích cực hóa vốn từ bằng cách sử dụng cây từ vựng một cách tích cực nhất trong các hoạt động dạy và học được áp dụng cho tất cả các bài tập đọc đối với học sinh tiểu học.

Đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số, việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng hiểu Tiếng Việt là hoàn toàn mới và vô cùng khó, bởi tiếng mẹ đẻ của các em và Tiếng Việt là hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Tiếng Việt là tiếng phổ thông. Còn tiếng mẹ đẻ là tiếng thứ 2, các em tiếp xúc với Tiếng Việt chủ yếu trong các giờ học và các kiến thức trong chương trình sách giáo khoa.

Trong giao tiếp và tư duy vốn từ của Tiếng Việt là rất khó hiểu. Mác nói ''Nếu không đủ vốn từ hay, vốn từ không được tích cực hóa thì không thể hiểu được ý của người khác nói, mình không thể diễn đạt cho người khác hiểu được''

Muốn có vốn từ phong phú phải biết tích cực hóa vốn từ bằng cách sử dụng cây từ vựng một cách tích cực nhất trong các hoạt động dạy và học được áp dụng cho tất cả các bài tập đọc đối với học sinh tiểu học.

Trên đây là những hình ảnh sử dụng cây từ vựng vào trong các bài học.